Select Page

Divadelní studia

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat divadlo?

 Svět se mění a divadlo s ním. V programu Divadelní studia se věnujeme se dějinám a současnosti jedné z nejstarších a nejvlivnějších kulturních forem vůbec. Divadlo je pro nás otevřené pole výzkumu: svébytné umění i obecný model kultury. Na naší katedře se zaměřujeme hlavně na divadelní kritiku, antické a středověké divadlo, avantgardu, divadelnost demonstrací, interkulturalismus, současné taneční performance a intermedialitu.

• Máme silný vztah k praxi. Náš divadelní sál je k dispozici hereckým workshopům a studentským i profesionálním představením. S dalšími programy katedry zaměřenými na film nebo televizi a rozhlas rozvíjíme interdisciplinaritu a tím zvyšujeme uplatnitelnost studentů. Budou z vás vědkyně i režiséři, kulturní redaktorky i kreativní producenti.

 Že všichni hrajeme divadlo a máme své role a rituály? Jak souvisí performance s digitálními médii, divadlo s demokracií a protestem nebo tanec s překračováním hranic kultur? Jak fungovala za komunismu cenzura i svobodná kultura? Jak umění reaguje na klimatickou krizi? Opravdu má tanečník tělo bez orgánů? Vše si vysvětlíme. Vítáme každého, kdo chce skrze divadlo myslet o světě

 

Co u nás můžeš studovat?

V současnosti si můžeš zvolit Divadelní studia jako hlavní studijní program (maior) v kombinaci s různě zaměřeným vedlejším programem (minor), případně divadlo naopak studovat jako program vedlejší.

V rámci Divadelních studií se setkáš s historickými i teoretickými předměty, ale i s řadou praktických kurzů zaměřených na divadelní dramaturgii, produkci a kritiku nebo audiovizuální dokumentaci představení. Naše katedra také nabízí řadu interdisciplinárních kurzů z teorie umění, kultury a médií.

Divadelní studia doporučujeme kombinovat s dalším programem z nabídky naší katedry, tedy Televizními a rozhlasovými studii, nebo Filmovými studii. Usilujeme o vzájemný dialog a interdisciplinaritu napříč těmito studovanými oblastmi.

Divadelní studia můžeš případně propojit i s dalšími programy z nabídky celé fakulty. Pro budoucí uplatnění se může hodit i kombinace s cizím jazykem, muzikologií, sociologií, historií, ale i dalšími programy.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Utváříme veřejný prostor

Olomouc je skvělým univerzitním městem a naše katedra sídlí v samém centru v nádherné budově bývalého jezuitského Konviktu. Jako univerzita oživujeme iniciativami Zaparkuj nebo Majálesem veřejný prostor a jsme na to hrdí. Tvář města jednoznačně utváří sami studenti a studentky. Blízký kultovní klub Vertigo a vyhlášený Konvikt Bistro Bar založili naši absolventi.

• Máme silný vztah k praxi

Úzce spolupracujeme s řadou mezinárodních festivalů jako Divadelní Flora, Academia Film Olomouc (AFO), Prix Bohemia Radio nebo Přehlídka filmové animace a nových médií (PAF).

Stáže v kulturních institucích a divadlech jsou samozřejmostí. Spolupracujeme s olomouckým Divadlem na cucky, Moravským divadlem Olomouc a Centrem experimentálního divadla v Brně. Iniciovali jsme Klub mladého diváka Arter. Udržujeme vztahy s řadou českých divadel a kulturních organizací.

Máme vlastní divadelní sál! Pořádáme workshopy s praktickými tvůrci a tvůrkyněmi, ale nejen to. Naše katedra je inkubátorem tvé kreativity a můžeš se zapojit do bohatého spolkového života.

• Podporujeme kritické myšlení

I statut na sociálních sítích potřebuje věcnost a pointu, i v běžném životě se hodí umět argumentovat a dokázat třeba přebít fake news fakty. Už od prváku můžeš rozvíjet svou schopnost kritického myšlení v analytických seminářích. Na hodinách diskutujeme o současném umění, politickém divadle nebo kulturní identitě.

Viděl si skvělé nebo hrozné představení a máš názor? Můžeš přispívat na server Divá báze a nebo se zapojit do redakcí festivalových zpravodajů. Vyjíždíme na festivaly i jednotlivá představení po celé republice nebo do blízké Vídně.

Také spolupořádáme s Masarykovou univerzitou a Varšavskou univerzitou mezinárodní letní školu v Josefově zaměřenou na kulturní představení a veřejný prostor.

Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči – navštivte náš den otevřených dveří, který pro všechny zájemce o studium pořádáme dvakrát do roka.

Jak se k nám dostaneš?

l

• Především je nutné si do 15. března podat elektronickou přihlášku ke studiu.

 Přijímací zkouška má pro všechny bakalářské studijní programy dvě kola:

Katederní kolo, kde posíláte písemnou práci, a fakultní kolo, které tvoří test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách (SPF).

Jako písemnou práci vypracujte esej, analýzu či kritiku a seznamu 15 divadelních představení, přečtených divadelních her nebo literatury o divadle. Podrobnosti zde.

Kde se uplatníš?

• Naši absolventi a absolventky působí na různých pozicích v uměleckých, kulturních a vzdělávacích institucích, ve státní správně, nebo úspěšně rozjeli vlastní podnikání. Patří mezi ně režisér a dramatik David Drábek, kulturní redaktorka Českého rozhlasu Vltava a členka centra pro nový cirkus Cirqueon Veronika Štefanová, vedoucí Divadelního ústavu Ondřej Svoboda, dramaturgyně Schauspiel Kölln a festivalu Divadelní flora Dominika Široká, radní pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje Jan Žůrek, ředitel videoportálu Dramox Martin Zavadil nebo dramaturgyně Národního divadla Ilona Smejkalová. Můžeš být jako oni, nebo se vydat vlastní cestou.

• Uplatníš se jako dramaturg nebo dramaturgyně v divadle nebo rozhlase nebo divadelní a kulturní publicista v novinách, na internetu nebo v televizi.

• Budeš schopen se zapojit do produkce významných divadelních festivalů, divadelních či rozhlasových konferencí, zvládneš dobře práci v divadelním, rozhlasovém nebo televizním archivu.

• Uplatnění najdeš také ve státní správě. Ve fondech podporujících kulturu, kancelářích evropských institucí, krajích či měst. Na všech těchto úrovních probíhá podpora kulturních aktivit a ty o nich v budoucnu můžeš spolurozhodovat.

• Můžeš spustit své vlastní podnikání nejen v oblasti kultury a umění, ale také v produkci, v mediálních a reklamních agenturách, v rádiích a nakladatelstvích.

• Rozhodně se můžeš profilovat ve vzdělávacích a výzkumných institucích zabývajících se dějinami a teorií umění či výzkumem kulturních průmyslů. Samozřejmě můžeš pokračovat v navazujícím magisterském studiu, prohloubit nabyté znalosti a stát se expertkou nebo expertem v oblasti podle zvolené kombinace programů.

Kam za hranice budeš moct vyjet?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě. Jejich seznam najdeš na našem hlavním webu. Mezi oblíbené destinace patří Groningen v Nizozemsku nebo italská Bologna. Skvělé divadlo i způsoby jeho studia můžeš poznat na Vídeňské univerzitě nebo v Lodži.

Kdo tě bude učit?

Tatjana Lazorčáková

Mým oborem jsou dějiny českého divadla, speciálně studiová a alternativní divadla, mikrohistorie divadla a divadelní kritika. Ráda tě seznámím s českým divadlem od šedesátých let minulého století až do současnosti. Jako divadelní kritička stále cestuji za divadlem po celé republice, často se skupinou studentů ze svých seminářů.  Určitě se potkáme na divadelních festivalech nebo ve stylových olomouckých kavárnách.

Jitka Pavlišová

Jsem stále na cestách mezi Olomoucí – Prahou – Vídní. Cestuji za současným tancem, performance, německým a rakouským dramatem. Často s sebou vezu i skupinu studentů, navštěvujeme progresivní taneční performance třeba při vídeňských vystoupeních. Překládám texty z angličtiny a němčiny, někdy taky luštím švabach zámeckých Lichtenštejnů.

Martin Bernátek

Zabývám se vztahy divadla a audiovizuální kultury a obecnými otázkami studia představení. Seznámím tě se základy oborové metodologie, v seminářích budeme rozvíjet kritické myšlení o dějinách divadelní kultury, budeme také mluvit o scénografii, divadelní architektuře nebo o loutkovém a objektovém divadle. Preferuji skupinovou práci a vyznávám osobní přístup ke studijícím.

Eliška Kubartová

Zajímají mě starší období vývoje evropské divadelní kultury, hlavně antika a středověk. Na mých kurzech budeme společně přemýšlet o tom, co spojuje minulá a dnešní divadelní a kulturní představení, co je to divadlo jako médium a jak souvisí s obrazem, textem nebo třeba hudbou. Potkáme se také v předmětu analýza inscenace, kde spolu budeme chodit do divadla a pak o viděném diskutovat.

Lukáš Kubina

Rád tě seznámím se studiem mezních divadelních forem: ať už jde o experimentální divadlo nebo různé události na pomezí umění a každodenního života. Divadlo můžeme chápat jako kulturní model a v mých seminářích se zaměříme na divadelnost politiky a političnost divadla, ale i divadelní teorii. Podíváme se také do terénu, na výzkum performativity folklorních slavností nebo fotbalových utkání.

Anna Gáborová

Mám na starosti administrativu katedry. Se mnou budete řešit instrumentální překážky ve vašem studiu, kterých, jak vy i já jistě doufáme, bude co nejméně.

…a mnozí další.

Mobilní aplikace Studuj na UP:

Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz