Select Page

Divadelní a performanční studia

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat divadlo a performance?

 Bakalářský program Divadelní a performanční studia se věnuje dějinám a současnosti scénických umění (divadlo, tanec, performance). Zaměřuje se také na kulturní formy založené na výkonech (tzv. techniky těla a kulturní představení) a na performativitu lidského konání. Představení (performance) je pro nás svébytné umění i obecný model kultury.

• Máme silný vztah k praxi. Náš divadelní sál je k dispozici hereckým workshopům a studentským i profesionálním představením. Součástí výuky jsou základy kulturní publicistiky, divadelní praktikum nebo práce s divadelními prameny a audiovizuální dokumentací představení.

• Že všichni hrajeme divadlo a máme své role a rituály? Jak souvisí performance s digitálními médii, divadlo s demokracií a protestem nebo tanec s překračováním hranic kultur? Jak fungovala za komunismu cenzura i svobodná kultura? Jak umění reaguje na klimatickou krizi? Opravdu má tanečník tělo bez orgánů? Vítáme každého, kdo chce skrze divadlo, představení a performativitu myslet o světě.

Podrobnosti najdete v Katalogu studijních programů.

 

Co u nás můžete studovat?

Jádro studia tvoří tyto základní předměty:

1. ročník

 • Akademické dovednosti
 • Analýza představení
 • Inscenování a produkce představení v dějiných

2. ročník

 • Medialita představení
 • Historické metody výzkumu představení
 • Kvalitativní metody výzkumu představení
 • Divadlo a společnost v dějinách

3. ročník

 • Metody práce s publiky
 • Analýza současných scénických umění
 • seminář bakalářské práce

Během studia si také vybíráte z těchto modulů:

 • Povinně volitelné předměty (např. performativita a filosofie, management kultury, náboženství, rituál a performance, seminář českého divadla).
 • Anglickojazyčné předměty (např. guest lecturer course, protest culture, medieval performance).
 • Praktické předměty (např. exkurze, pracovní stáž, veřejný projekt).

Divadelní a performanční studia doporučujeme kombinovat s filologickými, společenskovědnými i uměnovědnými programy a s programy naší katedry Televizní a rozhlasová studia, nebo Filmová studia.

 

Proč studovat v Olomouci?

• Utváříme veřejný prostor

Olomouc je skvělým univerzitním městem a naše katedra sídlí v samém centru v nádherné budově bývalého jezuitského Konviktu. Jako univerzita oživujeme iniciativami Zaparkuj nebo Majálesem veřejný prostor a jsme na to hrdí. Tvář města jednoznačně utváří sami studenti a studentky. Blízký kultovní klub Vertigo a vyhlášený Konvikt Bistro Bar založili naši absolventi.

• Máme silný vztah k praxi

Úzce spolupracujeme s řadou mezinárodních festivalů jako Divadelní FloraAcademia Film Olomouc (AFO)Prix Bohemia Radio nebo Přehlídka filmové animace a nových médií (PAF).

Stáže v kulturních institucích a divadlech jsou samozřejmostí. Spolupracujeme s olomouckým Divadlem na cucky, Moravským divadlem Olomouc Centrem experimentálního divadla v Brně. Iniciovali jsme Klub mladého diváka Arter. Udržujeme vztahy s řadou českých divadel a kulturních organizací.

Máme vlastní divadelní sál! Pořádáme workshopy s praktickými tvůrci a tvůrkyněmi. Můžete se zapojit do bohatého spolkového života.

• Podporujeme kritické myšlení

I statut na sociálních sítích potřebuje věcnost a pointu, i v běžném životě se hodí umět argumentovat a dokázat třeba přebít fake news fakty. Od prvního ročníku rozvíjíme kritické myšlení v analytických seminářích. Na hodinách diskutujeme o současném umění, politickém divadle nebo performování kulturní identity.

Přispívat můžete do studentského časopisu Divá báze anebo se zapojit do redakcí festivalových zpravodajů. Vyjíždíme na festivaly i jednotlivá představení po celé republice nebo do blízké Vídně.

Spolupořádáme s Masarykovou univerzitou, VŠMU a Varšavskou univerzitou mezinárodní letní školu v Josefově zaměřenou na kulturní představení, performativitu a veřejný prostor.

Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči – navštivte náš den otevřených dveří, který pro všechny zájemce o studium pořádáme dvakrát do roka.

Jak se k nám dostanete?

l

• Do 15. března nám pošlete elektronickou přihlášku ke studiu.

• Přijímací řízení má dvě části:

 1. Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Podrobnosti včetně variant z minulých let najdete zde.
 2. Ústní pohovor na katedře spojený s diskuzí o písemné práci. Podrobnosti najdete na našich stránkách.

 

Kde se uplatníte?

• Naši absolventi a absolventky působí na různých pozicích v uměleckých, kulturních a vzdělávacích institucích, ve státní správně, nebo úspěšně podnikají. Patří mezi ně režisér a dramatik David Drábek, kulturní redaktorka Českého rozhlasu Vltava a členka centra pro nový cirkus Cirqueon Veronika Štefanová, vedoucí Divadelního ústavu Ondřej Svoboda, dramaturgyně Schauspiel Kölln a festivalu Divadelní Flora Dominika Široká, radní pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje Jan Žůrek, ředitel videoportálu Dramox Martin Zavadil nebo dramaturgyně Národního divadla Ilona Smejkalová, vedoucí archivu Národního divadla Moravskoslezského Tereza Osmančíková nebo kulturní marketerka Evropského hlavního města kultury České Budějovice 2028 Kateřina Korychová.

• Dramaturgie divadle, rozhlase nebo v kulturních institucích.

• Divadelní a kulturní publicistika.

• Produkce a kulturní a festivalový management.

• Paměťové instituce, knihovny a archivy.

• Veřejná správa v oblasti kultury.

• Mediální a reklamní agentury a nakladatelství.

• Vzdělávacích a výzkumné institucích zabývajících se kulturou.

Kam můžete vycestovat za studiem?

Naše katedra každý rok vysílá studující na semestrální i krátkodobé studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě či na stáže v dalších partnerských institucích. Jejich seznam najdeš na našem hlavním webu. Mezi oblíbené destinace patří Groningen v Nizozemsku, Vídeň, Varšava nebo italská Bologna.

Kdo vás bude učit?

Jitka Pavlišová

Jsem stále na cestách mezi Olomoucí – Prahou – Vídní. Cestuji za současným tancem, performance, německým a rakouským dramatem. Často s sebou vezu i skupinu studentů, navštěvujeme progresivní taneční performance třeba při vídeňských vystoupeních. Překládám texty z angličtiny a němčiny, někdy taky luštím švabach zámeckých Lichtenštejnů.

Martin Bernátek

Zabývám se vztahy divadla a audiovizuální kultury a obecnými otázkami studia představení. Seznámím tě se základy oborové metodologie, v seminářích budeme rozvíjet kritické myšlení o dějinách divadelní kultury, budeme také mluvit o scénografii, divadelní architektuře nebo o loutkovém a objektovém divadle. Preferuji skupinovou práci a vyznávám osobní přístup ke studijícím.

Eliška Kubartová

Zajímají mě starší období vývoje evropské divadelní kultury, hlavně antika a středověk. Na mých kurzech budeme společně přemýšlet o tom, co spojuje minulá a dnešní divadelní a kulturní představení, co je to divadlo jako médium a jak souvisí s obrazem, textem nebo třeba hudbou. Potkáme se také v předmětu analýza inscenace, kde spolu budeme chodit do divadla a pak o viděném diskutovat.

Lukáš Kubina

Rád tě seznámím se studiem mezních divadelních forem: ať už jde o experimentální divadlo nebo různé události na pomezí umění a každodenního života. Divadlo můžeme chápat jako kulturní model a v mých seminářích se zaměříme na divadelnost politiky a političnost divadla, ale i divadelní teorii. Podíváme se také do terénu, na výzkum performativity folklorních slavností nebo fotbalových utkání.

…a mnozí další.

Mobilní aplikace Studuj na UP:

Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz