Proč studovat divadlo?

• Pronikneš do tajů jednoho z nejstarších umění vůbec. Již v antice patřilo divadlo k vrcholným uměleckým disciplínám, dneska se
v něm potkávají nejmodernější technologie s nejaktuálnější tématy.

 

• Divadlo žije! Dávno už to není jen klasické kamenné divadlo.
U nás se budeš zabývat nejrůznějšími moderními performativními projevy – v divadle, ale i  v médiích, politice, módě, open-air produkcích, cirkuse nebo třeba v tanci.

 

• Poznáš přesahy dnešního divadla do filmové produkce, živé hudby, sound a light designu a obráceně: uvidíš, jak se video, moderní technologie, reklama, VJing, game kultura promítá do současného divadla.

 

• Překvapí tě, že v divadle najdeš stejná témata, jaká se řeší denně na internetu. Dnešní divadlo cituje současný film, televizní seriály, pop-kulturní ikony, hvězdy hudební scény..

 

• Lépe pochopíš svět kolem sebe: porozumíš, jak se projevují divadelní prvky v denním životě a v médiích. Doceníš komunitní roli divadla – až si ho při studiu vyzkoušíš, zjistíš, že je to efektivní způsob, jak získat celoživotní přátele.

 

• Pronikneš do prostoru nových médií, rádia a televize: právě ty jsou často založeny na adaptacích divadelních her a literatury.

 

• Ale na klasiku taky dojde: pochopíš Shakespeara, Dürrenmatta či Becketta, ale taky třeba Elfriede Jelinek – její hry hraje celá Evropa.

Proč právě u nás v Olomouci?

• Můžeš volně kombinovat vybraný obor a tím se lépe připravit na budoucí profesní dráhu.

• Ideální variantou je kombinovat studium filmu, divadla, televize a rozhlasu - formou tzv. jednooborového studia, které u nás nabízíme.

• Jako hosté přijíždějí na katedru lidé z praxe: producenti filmových a divadelních festivalů, lidé z divadel, filmových produkcí a distribučních firem, televizí a rádií, vydavatelství, muzeí, aktivní umělci, režiséři, scenáristé atd.

• Díky velké podpoře publikační činnosti můžeš se svým pedagogem již od druhého ročníku pracovat ve výzkumném týmu a publikovat vlastní články.

• Budeš nejen studovat teorii a historii divadla, ale také jezdit na stáže do divadel, televizí, filmových ateliérů a produkcí, na nejrůznější festivaly.

• Již  od prváku můžeš pracovat v místních alternativních divadelních spolcích, přispívat do časopisů,festivalových katalogů či na studentský zpravodajský a kritický server divabaze.cz.

• Dostaneš možnost podílet se na pořádání významného tuzemského festivalu Divadelní flora nebo největšího evropského festivalu vědeckých dokumentů AFO.

• Vyjedeš na studijní pobyt do Holandska, Německa či Rakouska. Tam naše partnerské univerzity přijímající přes desítku studentů ročně.

• Vytváříme podmínky pro vlastní kreativní projekty. Využij divadelní sál, zapoj se do pořádání filmového festivalu, vysílej svůj pořad ve studentském rádiu, natoč si vlastní rozhlasovou hru, uspořádej přednáškový cyklus, hraj divadlo! U nás nic není nemožné. Naše katedra je inkubátorem tvé kreativity.

• Olomouc je naprosto unikátním univerzitním městem, naše katedra sídlí v nádherné budově bývalého jezuitského Konviktu, tvář města jednoznačně utváří sami studenti.

• Studuj i v noci - detašovaným pracovištěm katedry je kultovní studentský klub Vertigo provozovaný naším bývalým absolventem!

Co u nás můžeš studovat?

V současnosti si můžeš vybrat z několika variant:

Nejvíce doporučujeme tzv. jednooborové studium pod názvem Teorie a dějiny dramatických umění. To zahrnuje studium filmu, divadla, televize a rozhlasu, řadu prakticky orientovaných předmětů zaměřených na kritiku, produkci či dramaturgii, ale i přednášky literatury a obecné estetiky.

Přihlásit se můžeš také k dvouoborovému studiu, kdy zkombinuješ obor Divadelní věda s dalším oborem z nabídky filozofické fakulty.

Pokud ti časové možnosti nedovolují prezenční studium, můžeš zvolit tzv. kombinovanou formu (jinými slovy dálkové studium). Výuka probíhá několikrát za semestr v pátek a sobotu, studovat se dá pouze kombinace Filmové vědy a Divadelní vědy.

 

Dobře míněná rada zní: u dvouoborového studia je nutné úspěšně vykonat přijímací zkoušky na OBA obory. Tato povinnost u jednooborové varianty Teorie a dějiny dramatických umění odpadá. Je zde dále šance, že tvůj zájem o jednu z oblastí (film nebo divadlo) jednooborového studia bude dost přesvědčující na to, abys byl/a přijat ke studiu oboru jako celku.

Co pro to musíš udělat?

• Bez poslání přihlášky to nepůjde! Máš čas do konce února.

• Potom navštívíš krásnou Olomouc a absolvuješ písemný test obecných studijních předpokladů.

• V květnu se zastavíš u nás na katedře absolvovat ústní pohovor.

• Po úspěšném složení přijímacího řízení se můžeš začít stěhovat a v září tě čekáme u zápisu.

 

Pár informací navíc:

Hlavní váhu jednoznačně klademe na ústní pohovor! Během něj se tě zeptáme, proč chceš studovat zvolený obor, jaké máš očekávání a dosavadní zkušenosti, jak se projevuje tvůj zájem o film, divadlo, televizi a rádio.

Chceme také, abys nám s předstihem dvou týdnů před přijímačkami poslal či poslala svou vlastní písemnou práci a seznam filmů, seriálů či divadelních představení, které máš z poslední doby v čerstvé paměti. Zjistíme tak, o co se zajímáš, jak píšeš, nabídneš téma k rozhovoru v rámci ústní části přijímaček. Někdy je pro nás intenzivní zájem o obor důležitější, než výsledky testů!

Vždy na přelomu dubna pořádáme jednodenní kurz pro uchazeče o studium, kde tě v rámci regulí předpřipravíme na pohovor.

Kde se uplatníš?

• Uplatníš se jako divadelní dramaturg nebo mluvčí divadla, rozhlasový dramaturg, redaktor v rádiu nebo v audionakladatelství.

• Větší města tě uvítají jako kulturního producenta, můžeš působit jako nezávislý producent.

• Můžeš pracovat jako divadelní a kulturní publicista v novinách, na internetu nebo v televizi,

• Budeš schopen se zapojit do pořádání významných divadelních festivalů, divadelních či rozhlasových konferencí, zvládneš dobře práci v divadelním, rozhlasovém nebo televizním archivu

• Na naše absolventy narazíš v Karlových Varech, na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, na festivalech Divadelní Flora, Divadelní svět, Divadlo Plzeň, Encounter, Spectaculo Interesse, jihlavském festivalu filmových dokumentů, na Tanci Praha, Pražském Quadrienale, na rozhlasovém Prix Bohemia Radio a dalších akcích.

• Uplatnění najdeš také ve státní správě. Ve fondech podporujících kulturu, kancelářích evropských institucí, krajích či měst. Na všech těchto úrovních probíhá podpora kulturních aktivit a ty o nich v budoucnu můžeš spolurozhodovat.

• Můžeš spustit své vlastní podnikání nejen v oblasti kultury a umění, ale také v produkci, v mediálních a reklamních agenturách, v rádiích, nakladatelstvích a podobně.

• Rozhodně se můžeš profilovat ve vzdělávacích a výzkumných institucích zabývajících se dějinami a teorií umění.

Kdo tě bude učit?
Andrea Hanáčková

Provedu vás divadelní teorií a současným světovým divadlem, baví mě americká avantgarda i evropské alternativní divadlo. Nejraději vnímám svět ušima, natáčím rozhlasové dokumenty, učím rozhlas prakticky i teoreticky. A nakonec to nejlepší – chcete-li mít vlastní pořad ve studentském rádiu UP AIR, nejkratší cesta k tomu vede právě přes moje semináře!

Jiří Štefanides

Zabývám se starším českým a německým divadlem na křižovatkách mezi Moravou, Polskem a Rakouskem. Díky editorské praxi vás naučím perfektně popsat prameny a literaturu. Umím nespat po dobu týdenního divadelního festivalu.

Jitka Pavlišová

Jsem stále na cestách mezi Olomoucí – Prahou – Vídní. Cestuji za současným tancem, performance, německým a rakouským dramatem. Často s sebou vezu i skupinu studentů, navštěvujeme progresivní taneční performance třeba při vídeňských vystoupeních. Překládám texty z angličtiny a němčiny, někdy taky luštím švabach zámeckých Lichtenštejnů.

Helena Spurná

Ode mě se dozvíte vše podstatné o dějinách divadla, mou specializací je divadelní avantgarda, intenzivně se zabývám dílem režiséra E. F. Buriana. Jsem divadelní historička a píšu knihy také o opeře. Jsem běžkyně individualistka, potkáte mě po ránu v lesích u Sv. Kopečku.

Tatjana Lazorčáková

Mým oborem jsou dějiny českého divadla, speciálně studiová a alternativní divadla, mikrohistorie divadla a divadelní kritika. Ráda vás seznámím s českým divadlem od šedesátých let minulého století až do současnosti. Jako divadelní kritička stále cestuji za divadlem po celé republice, často se skupinou studentů ze svých seminářů.  Určitě se potkáme na divadelních festivalech nebo ve stylových olomouckých kavárnách.

Lucie Klevarová

Jsem královna administrativy na této katedře. Se mnou budete řešit instrumentální překážky ve vašem studiu, kterých, jak vy i já jistě doufáme, bude co nejméně.

A další...
Kam můžeš vycestovat na studia: