Proč studovat divadlo?

• Uplatníš se jako divadelní dramaturg nebo mluvčí divadla, rozhlasový dramaturg, redaktor v rádiu nebo v audionakladatelství.

• Větší města tě uvítají jako kulturního producenta, můžeš působit jako nezávislý producent.

• Můžeš pracovat jako divadelní a kulturní publicista v novinách, na internetu nebo v televizi,

• Budeš schopen se zapojit do pořádání významných divadelních festivalů, divadelních či rozhlasových konferencí, zvládneš dobře práci v divadelním, rozhlasovém nebo televizním archivu.

• Na naše absolventy narazíš na festivalech Divadelní Flora, Divadelní svět, Divadlo Plzeň, Encounter, Spectaculo Interesse, Dream Factory Ostrava, Institutu umění - Divadelním ústavu, na Tanci Praha, Pražském Quadrienale a dalších akcích.

• Uplatnění najdeš také ve státní správě. Ve fondech podporujících kulturu, kancelářích evropských institucí, krajích či měst. Na všech těchto úrovních probíhá podpora kulturních aktivit a ty o nich v budoucnu můžeš spolurozhodovat.

• Můžeš spustit své vlastní podnikání nejen v oblasti kultury a umění, ale také v produkci, v mediálních a reklamních agenturách, v rádiích, nakladatelstvích a podobně.

• Rozhodně se můžeš profilovat ve vzdělávacích a výzkumných institucích zabývajících se dějinami a teorií umění či výzkumem kulturních průmyslů.

Kde se uplatníš?
Proč právě u nás v Olomouci?

• Můžeš volně kombinovat vybraný obor a tím se lépe připravit na budoucí profesní dráhu.

• Ideální variantou je kombinovat studium filmu, divadla, televize a rozhlasu - formou tzv. jednooborového studia, které u nás nabízíme. Obor divadelní studia ale můžeš zkombinovat také s oborem televizní a rozhlasová studia nebo s oborem filmová studia.

• Jako hosté přijíždějí na katedru lidé z praxe: producenti filmových a divadelních festivalů, lidé z divadel, filmových produkcí a distribučních firem, televizí a rádií, vydavatelství, muzeí, aktivní umělci, režiséři, scenáristé atd.

• Díky velké podpoře publikační činnosti můžeš se svým pedagogem již od druhého ročníku pracovat ve výzkumném týmu a publikovat vlastní články.

• Budeš nejen studovat teorii a historii divadla, ale také jezdit na stáže do divadel, televizí, filmových ateliérů a produkcí, na nejrůznější festivaly.

• Již  od prváku můžeš pracovat v místních alternativních divadelních spolcích, přispívat do časopisů,festivalových katalogů či na studentský zpravodajský a kritický server divabaze.cz.

• Dostaneš možnost podílet se na pořádání významného tuzemského festivalu Divadelní flora nebo Divadlem Tramtarie, či komunitním prostorem W7.

• Vyjedeš na studijní pobyt do , Německa, Rakouska, či Polska. Tam naše partnerské univerzity přijímající přes desítku studentů ročně.

• Vytváříme podmínky pro vlastní kreativní projekty. Využij divadelní sál a dramaturgicky se podílej na jeho provozu, zapoj se do divadelního festivalu, hraj divadlo! U nás nic není nemožné. Naše katedra je inkubátorem tvé kreativity.

• Olomouc je naprosto unikátním univerzitním městem, naše katedra sídlí v nádherné budově bývalého jezuitského Konviktu, tvář města jednoznačně utváří sami studenti.

• Studuj i v noci - detašovaným pracovištěm katedry je kultovní studentský klub Vertigo provozovaný naším bývalým absolventem!

Co u nás můžeš studovat?

V současnosti si můžeš vybrat z několika variant:

Nejvíce doporučujeme tzv. jednooborové studium pod názvem Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia. To zahrnuje studium historie a teorie těchto oborů, ale i řadu prakticky orientovaných předmětů zaměřených na kritiku, produkci či dramaturgii a přednášky literatury a obecné estetiky.

Přihlásit se můžeš také k dvouoborovému studiu, kdy zkombinuješ obor Divadelní studia s dalším oborem z nabídky filozofické fakulty. Vybrat tedy můžeš i jeden z oborů Televizní a rozhlasová studia, nebo Filmová studia.

Pokud ti časové možnosti nedovolují prezenční studium, můžeš zvolit tzv. kombinovanou formu (jinými slovy dálkové studium). Výuka probíhá několikrát za semestr v pátek a sobotu, studovat se dá pouze kombinace Filmové vědy a Divadelní vědy.

 

Dobře míněná rada zní: u dvouoborového studia je nutné úspěšně vykonat přijímací zkoušky na OBA obory. Budeš-li se hlásit na jednooborovou variantu (film, divadlo, TV a rozhlas), je šance, že tvůj zájem o jednu z uvedených oblastí jednooborového studia bude dost přesvědčující na to, abychom tě přijali ke studiu oboru jako celku. Nebo jestli zkombinuješ v rámci dvouoborového studia dva z námi nabízených oborů (film nebo divadlo nebo TV a rozhlas), opět může komise zohlednit tvůj zvýšený zájem o jeden z oborů.

Co pro to musíš udělat?

• Bez poslání přihlášky to nepůjde! Máš čas do konce února.

• Potom navštívíš krásnou Olomouc a absolvuješ písemný test obecných studijních předpokladů.

• V květnu se zastavíš u nás na katedře absolvovat ústní pohovor. Není se čeho bát, bavíme se hlavně o tvé motivaci u nás studovat.

• Po úspěšném složení přijímacího řízení se můžeš začít stěhovat a v září tě čekáme u zápisu.

 

Pár informací navíc:

Hlavní váhu jednoznačně klademe na ústní pohovor! Během něj se tě zeptáme, proč chceš studovat zvolený obor, jaké máš očekávání a dosavadní zkušenosti, jak se projevuje tvůj zájem o divadlo.

Chceme také, abys nám s předstihem dvou týdnů před přijímačkami poslal či poslala svou vlastní písemnou práci a seznam filmů, seriálů či divadelních představení, které máš z poslední doby v čerstvé paměti. Zjistíme tak, o co se zajímáš, jak píšeš, nabídneš téma k rozhovoru v rámci ústní části přijímaček. Někdy je pro nás intenzivní zájem o obor důležitější, než výsledky testů!

Vždy na přelomu dubna pořádáme jednodenní kurz pro uchazeče o studium, kde tě v rámci regulí předpřipravíme na pohovor.

• Pronikneš do tajů jednoho z nejstarších umění vůbec. Již v antice patřilo divadlo k vrcholným uměleckým disciplínám, dneska se v něm potkávají nejmodernější technologie s nejaktuálnější tématy.

 

• Divadlo žije! Dávno už to není jen klasické kamenné divadlo. U nás se budeš zabývat nejrůznějšími moderními performativními projevy – v divadle, ale i  v médiích, politice, módě, open-air produkcích, cirkuse nebo třeba v tanci.

 

• Poznáš přesahy dnešního divadla do filmové produkce, živé hudby, sound a light designu a obráceně: uvidíš, jak se video, moderní technologie, reklama, VJing, game kultura promítá do současného divadla.

 

• Překvapí tě, že v divadle najdeš stejná témata, jaká se řeší denně na internetu. Dnešní divadlo cituje současný film, televizní seriály, pop-kulturní ikony, hvězdy hudební scény..

 

• Lépe pochopíš svět kolem sebe: porozumíš, jak se projevují divadelní prvky v denním životě a v médiích. Doceníš komunitní roli divadla – až si ho při studiu vyzkoušíš, zjistíš, že je to efektivní způsob, jak získat celoživotní přátele.

 

• Ale na klasiku taky dojde: pochopíš Shakespeara, Dürrenmatta či Becketta, ale taky třeba Elfriede Jelinek – její hry hraje celá Evropa.

Kdo tě bude učit?
Helena Spurná

Ode mě se dozvíte vše podstatné o dějinách divadla, mou specializací je divadelní avantgarda, intenzivně se zabývám dílem režiséra E. F. Buriana. Jsem divadelní historička a píšu knihy také o opeře. Jsem běžkyně individualistka, potkáte mě po ránu v lesích u Sv. Kopečku.

Martin Bernátek

Zabývám se vztahy divadla a audiovizuální kultury a obecnými otázkami studia představení. Seznámím vás se základy oborové metodologie, v seminářích budeme rozvíjet kritické myšlení o dějinách divadelní kultury, budeme také mluvit o scénografii, divadelní architektuře nebo o loutkovém a objektovém divadle. Preferuji skupinovou práci a vyznávám osobní přístup ke studijícím.

Jitka Pavlišová

Jsem stále na cestách mezi Olomoucí – Prahou – Vídní. Cestuji za současným tancem, performance, německým a rakouským dramatem. Často s sebou vezu i skupinu studentů, navštěvujeme progresivní taneční performance třeba při vídeňských vystoupeních. Překládám texty z angličtiny a němčiny, někdy taky luštím švabach zámeckých Lichtenštejnů.

Tatjana Lazorčáková

Mým oborem jsou dějiny českého divadla, speciálně studiová a alternativní divadla, mikrohistorie divadla a divadelní kritika. Ráda vás seznámím s českým divadlem od šedesátých let minulého století až do současnosti. Jako divadelní kritička stále cestuji za divadlem po celé republice, často se skupinou studentů ze svých seminářů.  Určitě se potkáme na divadelních festivalech nebo ve stylových olomouckých kavárnách.

Anna Gáborová

Mám na starosti administrativu katedry. Se mnou budete řešit instrumentální překážky ve vašem studiu, kterých, jak vy i já jistě doufáme, bude co nejméně. Budeme se ale potkávat i v Dokumentačním centru, kde budete pod mým dohledem pracovat na archivních výzkumech.

A další...
Kam můžeš vycestovat na studia: